Програма

Зала 1 на Ректората на СУ “Свети Климент ОХридски”

9.00 ч. – Откриване

Първа сесия: 9.15-12.00 – водещ доц. д-р Петко Недялков

  • проф. дфн Ангел Стефанов – Определя ли антропният принцип мястото на човека в Космоса?
  • доц. д-р Димка Гочева – Нашето място в космоса според книга Бета на “За небето” на Аристотел
  • дфн Атанас Стригачев – Космологичната проблема от позицията на принципа на относителността
  • доц. д-р Голев – Най-голямата загадка на науката ? (Парадоксът на Ферми)
  • д-р Александър Каракачанов – Човек, космос, съзнание

Втора сесия: 13.00-16.00 ч. – водещ проф. дфн Ангел Стефанов

Философия и астрономия

Философи и астрономи ще размишляват за “мястото на човека в Космоса”,

Срещата на физика и метафизика е продължение на въпроси, размисли и теории, тръгващи от древногръцките философи и продължаващи с не по-малка интензивност и днес.

Време – 16 януари 2014 г. – 9-18 ч.

Място – Зала 1 в Ректората на СУ “Свети Климент Охридски”.